A Tisztulás Útja

Szikla-kápolna

Szikla-kápolna

A Tisztulás Útja egy budapesti gyalogos zarándokút a Gellért-hegyen, melyet Böjte Csaba ferences szerzetes alapított idén tavasszal a pálos és a ferences rend közreműködésével.

Nap, mint nap látjuk, hogy az emberek hihetetlen terheket cipelnek magukkal: bűnöket, rossz döntéseket, át nem gondolt megjegyzéseket, és ettől szenvednek. Ezeket a fölösleges terheket le kellene tenni. A mai világban mindenki a testét próbálja salaktalanítani, miért ne tudnánk a saját lelkünket, életünket salaktalanítani? Ez nagyon egészséges lenne. Isten azt szeretné, hogy Istengyermeki méltóságunkban, derűben éljük az életünket. A napi folytonos problémákkal, küzdelmekkel élő ember nehezebben tudja Isten belénk ültetett békéjét, tisztaságát megélni, előhozni magából. Többen, akik felismerik magukban ezt a meghasonulást, messzi zarándokutakra indulnak, de sokunknak erre nincs lehetőségünk.

A Tisztulás Útja ezért kínál testreszabott megoldást Csaba testvér vezető füzetének elmélkedései alapján. A lelki tisztulás útjára lépő ember, Isten törvényeire figyel, azok fényében újítja meg életét. A Fehér Szív Útja 15 állomásból áll, az egyes állomásokat egyelőre fehér szívbe rajzolt szám jelöli, a későbbiekben szikladarabokat állítanak majd fel, amelyekre egy-egy Isteni parancsot vésnek fel emlékeztetőül. Böjte Csaba testvér lelki tanösvénynek nevezi a fővárosi zarándokutat.

A Tisztulás Útjának nevezett budapesti kis Camino utat, a Tisztulás, a Bűnbánat, az Engesztelés útját mi, a hit évének lezárásához kapcsolódva végezzük. Elmélkedéssel, Istenre és lelkünk hangjára figyelve szeretnénk minden érdeklődővel közösen végigjárni, lelkünket és szívünket a szeretet Istene felé megnyitni.

Megtekintjük a Sziklatemplomot, majd a Gellért hegy oldalában, meg-meg állva, imádkozva megyünk a Szent Gellért szoborig, majd átmegyünk az Erzsébet hídon a pesti ferences templomba. A közel két órás csodálatos úton Isten parancsait próbáljuk átelmélkedni, imádkozva, énekelve. Reméljük, hogy testi, lelki megtisztulást jelent majd az együtt töltött idő!
A zarándokút így csoportosan is másfél-két óra alatt megtehető.

Időpont: október 12. szombat

Találkozás: 9. 20-kor a templommal szemben a buszmegállóban.

A közlekedés költségét – a busz, metró, és villamos jegyeket mindenki maga fizeti. Ajánlatos hozni szendvicset és innivalót. Hazaérkezés kb. du. 3 órára. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!