Évközi 33. vasárnap

2019. november 17.


Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, – 
Nektek azonban, akik nevemet félitek, felkel az igazság napja, 
ami gyógyulást hoz szárnyain;” /Mal 3,19-20a/

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: A Szt. Péter és Szt. Pál Bazilikák felszentelésének emléknapja

KEDD: Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe

CSÜTÖRTÖK: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban

PÉNTEK: Szent Cecília szűz és vértanú emléknapja

SZOMBAT: Szt. I. Kelemen pápa, vértanú és Szt. Kolumbán apát emléknapja

MA VAN A SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA. 

SZENT ERZSÉBET NAP ALKALMÁBÓL A MAI VASÁRNAP A KARITÁSZ KENYERET OSZT A TEMPLOMBAN A SZENTMISE VÉGÉN, JELKÉPES AJÁNDÉKUL A HÍVEKNEK.


KÖVETKEZŐ
 VASÁRNAP ORSZÁGOS GYÜJTÉS LESZ A KARITÁSZ JAVÁRA, A PERSELYADOMÁNYOKAT AZ EGYHÁZMEGYÉNEK, ILLETVE A HELYI KARITÁSZ 
CSOPO
RTOKNAK FOGJUK TOVÁBBÍTANI.

A BÉRMÁLKOZÁSRA KÉSZÜLŐKNEK NOVEMBER 23-ÁN LESZ A KÖVETKEZŐ HITTANÓRÁJUK. 

NOVEMBER 23-ÁN SZOMBATON, KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉNEK ELŐESTÉJÉN VILÁGSZERTE EGY ÓRA SZENTSÉGIMÁDÁSRA GYŰLÜNK ÖSSZE. 
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK IS
 JELEZTE MÁR A RÉSZVÉTELÉT.
MIVEL ERRE A NAPRA ESIK A 24 ÓRÁS ENGESZTELŐ NAPUNK IS, A KIHELYEZETT LAP SZERINT CSATLAKOZZUNK AZ OTTHON VÉGZETT 
IMAÓRÁKHOZ, ÉS KÉRJÜK, MINÉL TÖBBEN VEGYENEK RÉSZT A TEMPLOMBAN A SZENTSÉGIMÁDÁSON, AMELYET DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR KEZDÜNK, ÉS 6 ÓRAKOR FEJEZÜNK BE. 
ENNEK KERETÉBEN 5-6 ÓRÁIG VÉGEZZÜK 
A „JÉZUS SZÍVE CSALÁD” SZENTÓRÁJÁT.

EZEN A NAPON A FLÓR FERENC KÓRHÁZ 1. EMELETÉN 10-11.30-IG SZENTMISE LESZ ÉS UTÁNA BEKAPCSOLÓDNAK A VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSBA.

A FELHÍVÁS A HIRDETŐTÁBLÁN OLVASHATÓ.

KÍSÉRJÜK FIGYELEMMEL AZ EGYÉB HIRDETÉDEKET IS.

A BIBLIA-KÖR KÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓJÁT NOVEMBER 24-ÉN ½ 5-KOR TARTJUK A PLÉBÁNIÁN.

MEGJELENT A „LÉPCSŐK” KIADVÁNYUNK NOVEMBER – DECEMBERI SZÁMA.

AZ ÚJSÁGBAN A GYERMEKEK SZÁMÁRA MEGTALÁLHATÓ A SZOKÁSOS KARÁCSONYI REJTVÉNY, BUZDÍTSUK ŐKET A FELADATOK MEGOLDÁSÁRA!


A SZENTMISÉK RENDJE NOVEMBER 17. NOVEMBER 24. 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
november 17.

  9.00: +ILDIKÓ ÉS ÖSSZES +HOZZÁTARTOZÓ

11.00:………………………………………………

18.00:A POLLERMANN ÉS KOZMA CSALÁD +TAGJAI, ÉS

+DR. CSANAKY ARTÚR ÉS +CSALÁDTAGOK

HÉTFŐ:6.15: HÁLÁBÓL ÉS KÉRÉSÜL SZŰZ MÁRIA KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

KEDD:6.15:A KARITÁSZ CSOPORT ÉLŐ ÉS +TAGJAI, SEGÍTŐI ÉS ADOMÁNYOZÓI

SZERDA:6.15: A MÁRIA LÉGIÓ +TAGJAI

CSÜTÖRTÖK  18.00: +KOTTER KÁROLY ÉS +NEJE

PÉNTEK: 6.15: +OHÁD JÁNOS, NEJE +PINTÉR ANNA ÉS +SZÜLEIK

SZOMBAT:6.15: A 24 ÓRÁS ENGESZTELŐ SZENTSÉGIMÁDÁST VÉGZŐKÉRT

ÉS AZ IMÁT KÉRŐKÉRT

—————————————————————————–————————————————–

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 

november 24.​ 

9.00:AZ EGYHÁZKÖZSÉG NOVEMBERBEN +HÍVEI:
+Harangozó István (Tem.: 11. 5.)
Dr. Illés Györgyné +Borbély Mónika (Tem.: 11. 7.)
Nyúl Pálné +Pecsenyiczki Mária (Tem.: 11. 8.)
Móricz Gézáné  +Hoffmann Julianna (Tem.: 11. 
15.)
 

11.00: +PRÁGAI GYÖRGY 40. ÉVF.​ 

18.00:+TABÁNYI JÓZSEF 50. ÉVF. ÉS +HOZZÁTARTOZÓK