Évközi 7. vasárnap

2020. február 23.

A MAI VASÁRNAP ORSZÁGOS GYŰJTÉS VAN A KATOLIKUS ISKOLÁK JAVÁRA, VALAMINT KÖNYÖRGŐ NAP A VILÁG ÉHEZŐIÉRT.

Ha az éhezésről beszélünk, az emberek szeme előtt általában Afrika vagy Ázsia szegényebb országai jelennek meg, pedig csak körül kell néznünk a közvetlen környezetünkben, hogy észrevegyük, van mit tennünk helyben is a nélkülözőkért.

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: SZENT MÁTYÁS APOSTOL ÜNNEPE

​SZERDA: HAMVAZÓSZERDA

​VASÁNAP: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

A BIBLIA-KÖR TALÁLKOZÓJA MA 1/2  5 –KOR KEZDŐDIK A PLÉBÁNIÁN.  MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK.

FEBRUÁR 26-ÁN HAMVAZÓSZERDA, MEGKEZDŐDIK A NAGYBÖJTI IDŐ. E NEGYVEN NAP BŰNBÁNATI IDŐSZAK, AMELY ALKALMAT AD A LEMONDÁSRA, 
A HITBEN VALÓ ELMÉLYÜLÉSRE ÉS KIENGESZTELŐDÉSRE. NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN KÖTEL
EZŐ HÚSTILALOM VAN, AMELY A 14. ÉLETÉVÜKET 
BETÖLTÖTT KATOLIKUS HÍVEKRE VONATKOZIK.HAMVAZÓSZERDÁN ÉS NAGYPÉNTEKEN 
SZIGORÚ BÖJT VAN 
ÉS HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS IS. EZEKEN A NAPOKON HÁROMSZOR ÉTKEZHETÜNK, DE CSAK EGYSZER LAKHATUNK JÓL. 

A KERESZTUTAT HAMVAZÓSZERDÁN ÉS NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR VÉGEZZÜK! KÉREM A LELKISÉGI CSOPORTOKAT, HOGY AZ ÚJSÁGOS ASZTALON LEVŐ LAPON JELENTKEZZENEK A KERESZTÚT VEZETÉSÉRE.

A jövő vasárnap szentmisék végén hamvazásban részesülhetnek azok, akik Hamvazószerdán nem tudtak templomba jönni.

JÖVŐ HÉTEN ELSŐVASÁRNAP VAN, A SZENTÓRA 17 ÓRAKOR KEZDŐDIK.

ARRA HÍVOM A TESTVÉREKET, HOGY NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN IMÁT, KERESZTUTAT, BÖJTÖT, ÉS KÜLÖNÖSEN A HÉTKÖZNAPI, REGGELI SZENTMISÉKEN VALÓ RÉSZVÉTELT, AJÁNLJUNK FEL CSALÁDJAINKÉRT, PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, HAZÁNKÉRT! AZ EGY-EGY HÉTRE MEGHIRDETETT SZÁNDÉKOKAT A HIRDETŐTÁBLÁN TALÁLJUK. SZINTÉN A HIRDETŐTÁBLÁN OLVASHATÓ A NAGYBÖJTI ELMÉLKEDÉST SEGÍTŐ ÖSSZEÁLLÍTÁST, MINDEN NAPRA.

MÁRCIUS 1-ÉN A 9 ÓRAI SZENTMISE UTÁN SZÜLŐI ÉRTEKEZLET LESZ AZ ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐ GYERMEKEK SZÜLEINEK A TEMPLOMBAN.

Március 1-én 15 órakor a kistarcsai Csigaházban szentmisét mutat be Marton Zsolt püspök atya, a kistarcsai internálótáborban szenvedőkért és az áldozatokért.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, szeretnénk az ünnephez méltó liturgikus terítőket és miseruhát készíttetni a templomba. Az anyagi forrás egy része a Rózsafüzér csoportok befizetéseiből történik, valamint a célperselyben, márciusban 
erre a célra gyűjtenénk. Köszönjük a kedves hívek hozzájárulását.


A SZENTMISÉK RENDJE FEBRUÁR 23 MÁRCIUS 1. 

ÉVKÖZI 7VASÁRNAP
február 23.

9.00: AZ EGYHÁZKÖZSÉG FEBRUÁRBAN ELHUNYT HÍVEI

+Vorobej György (Tem.: febr. 9.)

+Ökrös János (Tem.: febr. 14.)

+Rózsa Károly (Tem.: febr. 21.)

+Berta István (Tem.: febr. 21.)

+Legéndi József (Tem.: febr. 21.)

11.00:…………………………………

18.00: +KERTÉSZ ISTVÁN 10. ÉVF.

HÉTFŐ:6.15: +KISGYÖRGY SZÜLŐK, +NAGYSZÜLŐK ÉS ÖSSZES +HOZZÁTARTOZÓ

KEDD:6.15: AZ „IRGALMAS SZŰZ” RÓZSAFÜZÉR (RUSZNYÁKNÉ) CSOPORT +TAGJAI

SZERDA:6.15: …………………………………

CSÜTÖRT.18.00: …………………………………

PÉNTEK: 6.15: HÁLÁBÓL A GYÓGYULÁS KEGYELMÉÉRT

SZOMBAT:6.15 +HEIK ISTVÁN, +NEJE, +NAGYSZÜLŐK ÉS ÖSSZES +HOZZÁTARTOZÓ

—————————————————————————–————————————————–

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 

március 1.​ 

9.00: +NAGYSZÜLŐK 

11.00: …………………………..

18.00:+BRANCS MIHÁLY, NEJE +BARKA ANNA ÉS ÖSSZES +HOZZÁTARTOZÓ