Nagyböjt 6. vasárnapja / Virágvasárnap

2020. április 5

A szentmisék és a nagypénteki, 15.00 órakor kezdődő keresztút, zárt ajtókkal, online közvetítéssel kerülnek megtartásra.

A Jézus Szíve Család kéri tagjait, hogy nagypénteken kezdjék el a kilencedet imádkozni az „Isteni Irgalmasság Tisztelete” imafüzet alapján. A kilenced az Isteni Irgalmasság vasárnapján délután 3 órakor szentórával fejeződik be, melyet szintén otthon végezzünk.


Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombatonlehetőség van egyéni imádkozásra, kizárólag a templom nyitva tartása idején. Nagycsütörtökön 17.00-17.45-ig,
Nagypénteken 9.00- 12.00-ig és 16.00-18.00-igNagyszombaton 15.00-17.45-ig

Nagycsütörtökön, és Nagyszombaton a 18.00 órakor kezdődő szertartást és szentmisét online közvetítjük.

Nagyszombaton otthon végzett 24 órás engesztelő napunk lesz. Kérem, hogy a megszokott rend szerint kapcsolódjanak a kedves hívek a nap imaóráihoz!

Húsvétvasárnappal kezdődően a járvány idején,vasárnaponként csak délelőtt lesznek szentmisék.  Kerepesen 9.00-kor és Szilasligeten 11.00 órakor. Ezekről online, élő közvetítést adunk. A kerepesi templomot vasárnaponként 10.00-12.00-ig és 18.00-19.00 óráig látogathatják a hívek.

Húsvéthétfőn csak 9.00 órakor lesz szentmise, – online közvetítjük. Ezen a napon is 10.00-12.00 tartjuk nyitva a templomot.
 

Marton Zsolt megyéspüspök Úr felhívást intézett a kedves hívekhez, hogy ebben a nehéz időszakban – perselyadományként – anyagilag támogassák 
a plébánia működését. Adományokat köszönettel fogadunk a célperselyben vagy átutalással az egyházközség bankszámláján.
A részletes üzenet a hirdetőtáblán és a honlapon olvasható, ahol a bank számlaszáma 
is megtalálható.

Püspöki rendelkezés a Váci Egyházmegyében, hogy nincs lehetőség a rendkívüli áldoztatásra, – gyóntatás csak halálveszély esetén lehetséges.  

Örömmel tájékoztatom a kedves híveket, hogy elkészültek a liturgikus terítők és miseruha, melyeket az Eucharisztikus Kongresszusalkalmából készíttettünk. 
Hálás köszönetet mondunk minden adakozónak.

Plébániánk honlapján folyamatosan tájékoztatást kapnak a hívek imádságokról, online szentmisékről, keresztútról és egyéb hírekről.

Kérem mindenki megértését, imádkozzunk Isten segítségéért, irgalmáért!
Az Ő áldását kérve kívánok mindenkinek jó egészséget szerettei körében!


A SZENTMISÉK RENDJE ÁPRILIS 5 ÁPRILIS 12. 

VIRÁGVASÁRNAP
április 5.

​​9.00: Egyházközségünk ministránsaiért

11.00:…………………………………………………

18.00: …………………………………………………

NAGYHÉTFŐ:6.15:…………………………………………………

NAGYKEDD:6.15: …………………………………………………

NAGYSZERDA:6.15: …………………………………………………

NAGYCSÜTÖRT.18.00:SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE​ — ONLINE KÖZVETÍTJÜK

NAGYPÉNTEK:15.00:KERESZTÚT — ONLINE KÖZVETÍTJÜK

NAGYSZOMBAT:18.00:VIGÍLIA SZENTMISE — ONLINE KÖZVETÍTJÜK

A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért

—————————————————————————–————————————————–

HÚSVÉTVASÁRNAP 

április 12.​ 

9.00:+HORVÁTH GYÖRGY, +SZÜLEI ÉS ÖSSZES +HOZZÁTARTOZÓ   

11.00: A CSALÁDI BÉKÉÉRT