Beszámoló a Szent Anna templom felújításáról

Magyarország Kormányának támogatásával elkészült Kerepes 1912-ben épült, szecessziós stílusjegyeket viselő temploma tornyánakfelújítása és külső homlokzati festése.

A kerepesi Szent Anna templom a Mária-út részeés az Élő Rózsafüzér zarándoklat 1. és 9. szakaszának állandó végpontja. A templom helyi nemzetiségi hagyományőrző és kulturális tevékenységek, így hangversenyek, irodalmi esték, zene- és gyógypedagógiai fejlesztőiskolai bemutatók helyszínéül is szolgál. A templom látképe olyannyira meghatározó Kerepes megjelenítésében, hogy a város önkormányzatának hivatalos honlapján és Facebook oldalán is a templom madártávlatból felvett képe látható, valamint a templom állandó motívumként jelenik meg a Szervusz Kerepes c. lapban, amely az önkormányzat által kiadott közszolgálati lap. Elmondható tehát, hogy a szorosan vett hitéleti célokon túl a templomkép Kerepes város önazonosságának is fontos megjelenítője.

Az elmúlt 10 év során a templom hívei adományainak köszönhetően megújult a templom belső tere (műemléki jellegű szakrális berendezés és szószék, az oltár, a bútorok és a freskók restaurációja, a szobrok felújítása, belső festés, orgona felújítása), a kültéren pedig megtörtént a födém- és tetőfelújítás, csapadékelvezetés és lábazat-felújítás, valamint a templomkert balesetmentesítése. Mint utolsó, a folyamatot záró, kritikusan fontos szakasz a templomkülső felújítása maradt hátra, mely egyszeri nagy-összegű ráfordítás igényéből eredően kizárólag a hívők adományaiból és társadalmi munkájával már nem lett volna megoldható. A templom Kerepes város központi, a település szerkezetből és arculatból adódóan meghatározó helyszínén található, így nemcsak szakrális és a hitéleti közösségi funkciója miatt volt fontos a felújítási munkák ilyetén való befejezése, hanem a település minden lakójának közösségi érdekét is szolgálta.

A templomfelújításra a Bethlen Gábor Alap kezelésével zajló „2021. évi egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” program keretében elnyert 15 millió forintos támogatás (EEÖR-KP-1-2021/1-001465) biztosította a fedezetet, de a pályázat benyújtását követően robbanásszerűen megnövekedett anyagárak miatt komoly kiegészítésre volt szükség, amit a hívők adakozása és az egyházközség Kerepesi Katolikus Közösségért Alapítványa saját forrásai biztosítottak. A felújítási munkák a kezdeti tervezési és előkészületi fázist követően 2022márciusában kezdődtek, majd az állványozás, atemplomtorony harangablakainak felújítása, a falak kültéri javítását követően az egyházmegyei standardokat követő színválasztásnak megfelelő teljes kültéri festéssel fejeződtek be. A felújítási munkák zárásaként a hívek és a helyi önkormányzat munkatársainak áldozatos közösségi munkájával sor került a templomkert állapotrendezésére és a kerítés festésére is.

 

A megvalósult felújításnak köszönhetően megújult templomot 2022. június 12-én a bérmálási ünnepet megelőzően Marton Zsolt váci megyéspüspök úr megáldotta, ezzel hivatalosan is átadva azt a helyi katolikus közösségnek.

Összeállította: Dr. Szendrák –Szender Erika és Frajna András ny. plébános

 

Szentháromság vasárnapja – 2021. május 30

A SZENTHÁROMSÁG; belső egység, legteljesebb harmónia, megélt tökéletes szeretetközösség. Erre a szentháromságos életre hív meg bennünket az Isten  


Májusban, a célperselyben, a ministráns-tábor költségéhez kértük a kedves hívek támogatását. Köszönetet mondunk minden adományért!

Június 1-től visszaáll a hétköznapi szentmisék szokásos időpontja.

Ebben az évben is elmarad az Úrnapi oltárok készítése és a körmenet.

Tovább a folytatáshoz

Húsvét 6. vasárnapja – 2021. május 9.

Ma van a tömegtájékoztatás világnapja. – imáinkban kérjük, hogy szóhoz jusson a „teljes” igazság! – Vegyük észre azt, ami keresztény hitünkkel, meggyőződésünkkel összeegyeztethetetlen!

  • A május 15.-i Nagymarosi ifjúsági találkozót online térben tartják meg, bízva abban, hogy lélekben ez alkalommal is sokan csatlakoznak majd a találkozáshoz. A nap témáját – „Rajtad is múlik!” – a főelőadó Böjte Csaba testvértől hallhatják. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
  • Május 15.-én kerül sor a 14. Élő Rózsafüzér Zarándoklatra. Templomunkban a 9. és az 1. szakasz zarándokainak, a 19.00 órai szentmisét Dr. Török Csaba egyetemi tanár úr, a MKPK Tv-referense mutatja be. Aki részt tud venni a zarándoklaton, a közös utazáshoz jelentkezni lehet a templom újságos asztalán levő íven.
Tovább a folytatáshoz

14. Élő Rózsafüzér Zarándoklat – május 15. szombat

Az évről évre megrendezésre kerülő zarándoklat lehetőséget kínál mély lelki élményre, a keresztény közösség megélésére, valamint a környék templomainak, természeti értékeinek felkeresésére is.

Akár merre visz az út, a cél mindig ugyanaz. Jézus nevében és Jézusért útra kelni. Imádkozni hazánkért, az emberekért, a békéért. A zarándoklat közelebb visz Istenhez. Az Ő kegyelme megérinti az embert és új emberré alakít.
A Szűzanya is velünk lesz, mert Ő a mi legfőbb pártfogónk, segít imádkozni, segít küzdeni és nem hagy elveszni.

 Mottónk: Mária által Jézushoz

Nagyasszonyunk, hazánk reménye! Bús nemzeted zokogva esd! Nyújtsd irgalom-jobbod feléje, Botlásiért, ó, meg ne vesd! Mi lesz belőlünk, ha Te elhagysz? Ó, árvaságunk sírba hervaszt! Minden reményünk csak Te vagy: Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk, Ó, el ne hagyj!

1. szakasz útvonal: (kettéágazik, hogy teljessé váljon a budapesti kör)
– Máriabesnyő – Gödöllő – Mogyoród – Fót 
– Máriabesnyő – Gödöllő – Mogyoród – Kerepes

9. szakasz útvonal:
Rákoskeresztúr – Cinkota – Kerepes

kerepesi megállóból, a 9.43 -kor induló HÉV-vel megyünk Gödöllőre, a Szabadság tér megállóig és a Szentháromság templomnál csatlakozunk az 1. csoporthoz. Közös utazáshoz, jelentkezni lehet a templom újságos asztalán levő íven. 

9. szakasz és az 1. szakasz zarándokainak a szentmisét bemutatja: Dr. Török Csaba egyetemi tanár úr, a MKPK Tv-referense 19:00 órakor a kerepesi templomban

Húsvét 5. vasárnapja – 2021.május 2.

Isten bőséges áldását kérve, imádságos szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat! A Szűzanya hónapjában hálával emlékezzünk meg égi édesanyánkról!

  • Májusban hétköznap csak 19.00 órakor lesz szentmise, előtte 18.30-kor litánia. Csütörtökönként litánia, szentségimádással.
  • Ma elsővasárnap van, ne feledkezzünk meg a kispapokról!
  • Május 8-án otthon végzett engesztelő nap lesz a kihelyezett lap szerint. Kérem a kedves híveket, minél többen kapcsolódjanak az imádkozókhoz!
  • A május 15.-i Nagymarosi ifjúsági találkozót online térben tartják meg, bízva abban, hogy lélekben ez alkalommal is sokan csatlakoznak majd a találkozáshoz. A nap témáját – „Rajtad is múlik!” – a főelőadó Böjte Csaba testvértől hallhatják. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
Tovább a folytatáshoz

Húsvét 3. vasárnapja – 2021. április 18.

„Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.” 
(1Jn 2,1-5a)

  • Április 17. szombattól ismét a hívek részvételével végezhetjük a szentmiséket.Továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.
  • Templomainkon kívül továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat!
Tovább a folytatáshoz

Április 11-én ünnepeljük idén az Isteni Irgalmasság vasárnapját.

Április 11-én ünnepeljük idén az Isteni Irgalmasság vasárnapját.

„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége”

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Fausztina nővér Naplója 1146)

Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért.

Tovább a folytatáshoz

Isteni irgalmasság vasárnapja – 2021. április 11.

Ma van az Isteni Irgalmasság Vasárnapja. Ezt a napot Szent II. János Pál pápa 2000-ben jelölte ki, Szent Fausztina nővér közlései alapján. 
Ma teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett.

  • A Jézus Szíve Család kilencede ma délután 3 órakor szentórával fejeződik be, melyet otthon végzünk.
  • Ameddig online közvetítjük a vasárnapi szentmisét – lehetőség van arra, hogy aki otthon a szentmise közvetítésben részt vett, 10.30-kor megáldozhat a templomban. 
Tovább a folytatáshoz