Pető Gábor atya bemutatkozó sorai

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Pető Gábor római katolikus pap vagyok. Egyházmegyénk püspöke úgy döntött, hogy augusztus 1-től én legyek a kerepesi, a kistarcsai, a nagytarcsai, és a csömöri településekplébánosa. Mivel a papszenteléskor én is engedelmességet fogadtam, ezért igent mondtam püspök atya kérésére.

Néhány szót magamról: 1975-ben születtem, Kartalon nőttem fel, szüleim ma is ott élnek. Édesapám buszsöfőr, édesanyám óvodai dajka volt. Egy testvérem van. Szegeden a piarista gimnáziumban érettségiztem 1995-ben. 2002-ben szenteltek pappá Vácon. Káplánként szolgáltam Taksonyban és Dunaharasztin 2002-tól 2005-ig, Vecsésen 2005-tól 2006-ig. Majd Ausztráliában, azon belül is Melbourne-ben szolgáltam az ottani magyarok és ausztrálok körében mint plébános 2006-tól 2014-ig. 2013-ban felvettem az ausztrál állampolgárságot. 2014-ben visszatértem Magyarországra,majd pár napon belül Kakucs és Inárcs plébánosa lettem. 2017 óta együtt szolgálok Vukovich Márton atyával, aki itt is segítségemre lesz püspök atya döntésének értelmében, mint káplán.

Miért lettem pap? Mert annak idején egyértelművé vált számomra, hogy a Jóisten erre a szolgálatra hív. Még csak nem is kellett belerángatnia ebbe, ugyanis rögtön az elején vonzóvá tette számomra ezt a hivatást, én pedig nagyon örültem már annak is, hogy papnövendék lehettem. Aztán, amikor pappá szenteltek, életem legnagyobb álma vált valóra.Úgy éreztem, hogy „hazaérkeztem”. Mind a mai napig otthon érzem magam hivatásomban. A cölibátust én nem lemondásként élem meg, hanem egyfajta „házasságként” a Szentháromság Egy Istennel. A férjek és a feleségek sem úgy élik meg házasságukat, hogy lemondtak sok-sok nőről/férfiról (miközben azért ez is igaz), hanem úgy, hogy megtalálták az „igazit”, aki mellett boldogok lehetnek. Én is megtaláltam az „igazit”, vagyis a Jóistent, aki mellett igazán boldog lehetek, amennyiben hűséges maradok hozzá. Ezért van a Facebookoldalamon feltüntetve: „kapcsolatban”.

Bárhol is éltem eddig, egy-két hónap után már otthon éreztem magamat. Hiszem, hogy itt is sok a jó szándékú, becsületes ember, ezért biztos vagyok benne, hogy jó pár szép év vár rám Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán, és Csömörön.

Évközi 13. vasárnap

2020. június 28


A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK – FŐÜNNEP

KEDD: A RÓMAI EGYHÁZ ELSŐ SZENT VÉRTANÚINAK EMLÉKNAPJA

CSÜTÖRTÖK: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL “SARLÓS BOLDOGASSZONY” ÜNNEPE

PÉNTEK: SZENT TAMÁS APOSTOL ÜNNEPE

​ELSŐPÉNTEK

SZOMBAT: PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET EMLÉKNAPJA

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

11 gyermek járult első szentáldozáshoz 2020. június 21-én Kerepesen


Az évközi 12. vasárnapi szentmise keretében tartották az első szentáldozást 11 gyermek számára. A járványügyi helyzet miatt nem a megszokott időben tudtuk megtartani ezt az ünnepi eseményt. Az ünnepi szentmise “Te Deummal” kezdődött, melyben hálát adtunk az elmúlt tanév kegyelmeiért. A szentmisét több alkalommal a gyerekek verses – énekes előadása “színesítette”.
Ezután a nehéz időszak után nagyon felemelő érzés volt, hogy egy ilyen szép ünneppel tudtunk újra visszatérni templomunkba.

Úrnapja

2020. június 14

AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN KÖZTÜNK ÉLŐ JÉZUS KRISZTUS AZ EGYHÁZ LEGNAGYOBB KINCSE.
HÁLÁNKAT,SZERETETÜNKET IMÁINKKAL MUTASSUK MEG!

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN SZERZETESNŐ EMLÉKNAPJA

PÉNTEK: JÉZUS SZENT SZÍVE, – FŐÜNNEP

SZOMBAT: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE – EMLÉKNAP

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A Mater Salvatoris Ház programjai

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház

2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.

Tel: 28/420-176, 510-740, Fax/Üzenetrögzítő: 28/510-742

Http: www.matersalvatoris.hu, E-mail: matersal@invitel.hu

2020.június 12-13.(péntek vacsorától-szombat ebédig)

„Szentek nyomában”

Lelkigyakorlat minden korosztály számára

Vezeti: Ocsovai Grácián OFM

2020 .július 4. (szombat)

Cor-Way® LelkesTest kurzus-lelkigyakorlat nordic walkinggal- házaspároknak

Résztvevők száma: 8 házaspár

Vezeti: Molnár Renáta Cor-Way® alapító, személyi edző, lelkigyakorlat vezető, élménypedagógus

Információ: https://jezusigyaloglas.hu/lelkigyakorlatok

Jelentkezési lap: https://bit.ly/37vJrmW

2020. július 25. (szombat )

„Egyedülállók életmód tréningje” – 40+ korosztály számára

Vezeti: Molnár Renáta Cor-Way® alapító, személyi edző, lelkigyakorlat vezető, élménypedagógus

Információ: https://jezusigyaloglas.hu/lelkigyakorlatok

Jelentkezési lap: https://bit.ly/39vGtk1

2020.augusztus 10-12. (hétfő ebédtől-szerda ebédig)

Lelkigyakorlat özvegyek számára

Vezeti: Kármán János atya

2020. szeptember 4-6. (péntek vacsorától-vasárnap ebédig)

„Szent Pió és az Eucharisztia „Szent Pio Lelkisége

Lelkigyakorlat minden korosztály számára

Vezeti: Szpisják Péter Pál kapucinus atya

2020. szeptember 18-20. (péntek vacsorától- vasárnap ebédig)

„ A Te arcodat keresem Uram” ( Zsolt 27,8)

Nagyböjti lelkigyakorlat (20-40 évesek részére)

Vezeti: Jyothi Jampana Szalvátor nővér

2020. szeptember 18-20. (péntek vacsorától- vasárnap ebédig)

„Az Eucharisztia” 

Lelkigyakorlat minden korosztály számára

Vezeti: Szlávik Antal atya

2020.október 8-10. (csütörtök vacsorától-szombat ebédig)

Lelkigyakorlat minden korosztály számára

Vezeti: Kemenes Gábor atya

2020.október 16-18. (péntek vacsorától-vasárnap ebédig)

Lelkigyakorlat minden korosztály számára

Vezeti: Majnek Antal megyéspüspök atya

2020. november 13-14. (péntek vacsorától-szombat ebédig)

„Visszatalálás a bennünk élő Gyógyítóhoz”

Lelkigyakorlat orvosoknak, ápolóknak, egészségügyben dolgozóknak

Vezeti : Dr. Velkey György  a Bethesda Gyermekkórház Főigazgatója és munkatársai

2020.november 19-21.( csütörtök vacsorától-szombat ebédig)

77. alkalommal kereszt(y)én vállalkozóknak és vállalati vezetőknek. 

Több, mint lelkigyakorlat: interaktív vezetői tréning Márk evangéliuma alapján.

Kiss Ulrich SJ vezetői szemináriuma MbJ (Management by Jesus )

Résztvevők száma: 12 fő. Jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el. 

Jelentkezés: szervezes@mbj.hu

Pünkösdvasárnap

2020. május 31

PÜNKÖSDVASÁRNAPPAL BEFEJEZŐDIK A HÚSVÉTI IDŐ, HARANGSZÓRA ISMÉT „AZ ÚRANGYALÁT” IMÁDKOZZUK.

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA – EMLÉKNAP

KEDD: SZENT MARCELLINUSZ ÉS SZENT PÉTERVÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

SZERDA: LWA NGA SZENT KÁROLY ÉS TÁRSAI UGANDAI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

CSÜTÖRTÖK: A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP ÜNNEPE

PÉNTEK: SZENT BONIFÁC PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA   –  ELSŐPÉNTEK

SZOMBAT: SZENT NORBERT PÜSPÖK EMLÉKNAPJA

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete

Minden életre kel – „Ne onnan kezdjük, ahol abbahagytuk!”

– ezt kéri Erdő Péter. A bíboros, prímás a kényszerű bezártság tanulságainak levonása mellett arról a lehetőségről beszél, amelyet a mostani újrakezdés, életünk nyitottabbá válása tartogat számunkra.

„Áraszd ki Lelkedet és minden életre kel. És megújítod a föld színét” – videóüzenete elején az ima szavaival kéri Erdő Péter a Szentlelket, hogy újítson meg minket és körülöttünk a világot. A bíboros felidézi: hónapokkal ezelőtt mintha megállt volna az élet. 

„Sokan vágytunk arra, hogy a szentségeket magunkhoz vehessük. Sokan vágytunk az Eucharisztiára” – utal a főpásztor mindazokra, akik a koronavírus okozta kényszerű bezártság és elővigyázatosság miatt nem vehették magukhoz Krisztus testét az elmúlt hónapokban. „Most fokozatosan visszatérünk egy elevenebb, nyitottabb élethez, ha úgy tetszik, a normalitáshoz. De ne onnan kezdjük, ahol abbahagytuk! Le kell szűrnünk a tanulságokat” – figyelmeztet Erdő Péter és arra kér: vegyük észre, mi a lényeges, legyünk képesek segíteni, a nemzedékek pedig legyenek szolidárisabbak egymással. Keressük mind a legfontosabbat: a találkozást Krisztussal.

Ezzel a lélekkel készüljünk a 2021. szeptember 5-12. között sorra kerülő Eucharisztikus Világkongresszusra – hangsúlyozza a bíboros, aki cseppet sem tűnik letörtnek, amiért a vírus meghiúsította az idénre tervezett nagy, budapesti katolikus világeseményt, s azt egy évvel későbbre kellett halasztani.

„Kaptunk a Gondviseléstől még egy évet a lelki felkészülésre” – summáz Erdő Péter bíboros, prímás, és arra kér mindnyájunkat: használjuk ezt az évet alázattal, szeretettel, a Szentlélek erejében.