Szilasligeti közösség kategória bejegyzései

A szilasligeti Szent László templomhoz kapcsolódó információk.

Ügyintézések rendje Kerepesen

Kedves Testvérek

2020.december 31-ig az egyházi ügyintézések rendje az alábbiak szerint alakul a kerepesi egyházközségben

Temetés, szentmise szándék, keresztelő, egyházi hozzájárulás és haldoklóhoz személyes kimenetel ügyében Frajna András ny.plébános atyát szíveskedjenek keresni az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06-28/560-370. E-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu

Esküvő és privát megbeszélések ügyében pedig Pető Gábor plébános atyát keressék az alábbi időszakokban illetve elérhetőségeken: Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken a reggeli szentmisék után személyesen, vagy csütörtök kivételével hétköznap 9 – 17 óra között az alábbi telefonszámon: Tel.: 06 30 724 3713 (üzenetrögzítős). E-mail: peto.gabor@vaciegyhazmegye.hu

Pető Gábor atya bemutatkozó sorai

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Pető Gábor római katolikus pap vagyok. Egyházmegyénk püspöke úgy döntött, hogy augusztus 1-től én legyek a kerepesi, a kistarcsai, a nagytarcsai, és a csömöri településekplébánosa. Mivel a papszenteléskor én is engedelmességet fogadtam, ezért igent mondtam püspök atya kérésére.

Néhány szót magamról: 1975-ben születtem, Kartalon nőttem fel, szüleim ma is ott élnek. Édesapám buszsöfőr, édesanyám óvodai dajka volt. Egy testvérem van. Szegeden a piarista gimnáziumban érettségiztem 1995-ben. 2002-ben szenteltek pappá Vácon. Káplánként szolgáltam Taksonyban és Dunaharasztin 2002-tól 2005-ig, Vecsésen 2005-tól 2006-ig. Majd Ausztráliában, azon belül is Melbourne-ben szolgáltam az ottani magyarok és ausztrálok körében mint plébános 2006-tól 2014-ig. 2013-ban felvettem az ausztrál állampolgárságot. 2014-ben visszatértem Magyarországra,majd pár napon belül Kakucs és Inárcs plébánosa lettem. 2017 óta együtt szolgálok Vukovich Márton atyával, aki itt is segítségemre lesz püspök atya döntésének értelmében, mint káplán.

Miért lettem pap? Mert annak idején egyértelművé vált számomra, hogy a Jóisten erre a szolgálatra hív. Még csak nem is kellett belerángatnia ebbe, ugyanis rögtön az elején vonzóvá tette számomra ezt a hivatást, én pedig nagyon örültem már annak is, hogy papnövendék lehettem. Aztán, amikor pappá szenteltek, életem legnagyobb álma vált valóra.Úgy éreztem, hogy „hazaérkeztem”. Mind a mai napig otthon érzem magam hivatásomban. A cölibátust én nem lemondásként élem meg, hanem egyfajta „házasságként” a Szentháromság Egy Istennel. A férjek és a feleségek sem úgy élik meg házasságukat, hogy lemondtak sok-sok nőről/férfiról (miközben azért ez is igaz), hanem úgy, hogy megtalálták az „igazit”, aki mellett boldogok lehetnek. Én is megtaláltam az „igazit”, vagyis a Jóistent, aki mellett igazán boldog lehetek, amennyiben hűséges maradok hozzá. Ezért van a Facebookoldalamon feltüntetve: „kapcsolatban”.

Bárhol is éltem eddig, egy-két hónap után már otthon éreztem magamat. Hiszem, hogy itt is sok a jó szándékú, becsületes ember, ezért biztos vagyok benne, hogy jó pár szép év vár rám Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán, és Csömörön.

Közlemény!

Kedves Testvérek!

Figyelembe véve az állami ajánlásokat és könnyítéseket, Marton Zsolt
megyéspüspök rendelkezése értelmében, a Váci Egyházmegyében 2020. május 18-tól újra engedélyezett a nyilvános szentmisék és liturgikus 
események megtartása.

Tekintettel a járványhelyzetre egyházközségünkben az alábbi 
rendelkezéseket hozom:

– Nyomatékosan kérem az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt.


– A püspök atya rendelkezése értelmében a többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik. Amennyiben betegség miatt nem tud valaki részt venni személyesen a szentmisén, számára az online szentmise is érvényes.

– A templomba belépéskor a szenteltvíz tartóban elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.

– A templomban is tartsuk be a javasolt 1,5 méteres távolságot, ezért padsoronként maximum 2 fő foglaljon helyet (kivétel az egy háztartásban élők)

– Szentáldozáskor is tartsuk be egymás mögött a távolságot és csak kézben 
áldozzunk!

– Perselyadományaikat hálásan köszönjük, amit továbbra is a szentmiséről távozáskor tudnak a kosárban elhelyezni.

– A szentmisék online közvetítését a korlátozások teljes feloldásáig fenntartjuk a részvételben korlátozott híveink érdekében!

Szentmiserend május hónapban

Hétfőtől – Szombatig:

18:45-19:00 Litánia

19:00 Szentmise

Vasárnap:

9:00 Szentmise

11:00 Szentmise (Szilasliget)

18:45 Litánia

19:00 Szentmise

Frajna András esp.plébános

BATTA GYÖRGY: MAGYAR ZSOLTÁR 2020

Batta György szlovákiai magyar költő, író, műfordító, újságíró, publicista, színműíró, aki a kerepesi Szent Anna templom 100. évfordulójának megünneplése alkalmából vendégünk és szónokunk volt.

Kedves Égi királynőnk, Magyarok nagyasszonya!

Amikor hírül vettem, hogy hatalmas, négy méter magas,kétalakos szobor képében – Te, a győzelmes anya és szent fiad, a kis Jézus megjelentetek a Budai vár Dunára néző falán, olyan hatalmasakat dobbant a szívem, mint soha addig és azóta sem.  

Vajon ez az érzelmi vihar jelezte, hogy neked, azIstenanyának, nemzetünk királynőjének és isteni gyermekének váratlan megjelenése az én életemre is kihat majd? 

Tovább a folytatáshoz

Elhalasztják az Eucharisztikus Kongresszust

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).

A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a családok világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztusában tartják meg.

Forrás: Magyar Kurir

Isteni irgalmasság vasárnapjára

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja 

„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége”

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Fausztina nővér Napló-ja 1146)

Április 19-én ünnepeljük idén az Isteni Irgalmasság vasárnapját

Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért.

„Fausztina nővér (1905-1938) a második világháború előestéjén halt meg. Életének ebben az utolsó időszakában kapta meg az Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatását, s mindazt, amit megélt, leírt a Naplójában. A második világháború túlélői számára Szent Fausztina Naplójának e sorai olybá tűntek, mint az Isteni Irgalomnak egy különleges, XX. század nézőpontjából megírt evangéliuma. A kortársak felfogták üzenetét, mégpedig éppen a második világháború során drámai módon felhalmozódott rossznak és a totalitárius rendszerek kegyetlenségének a tükrében. Mintha Krisztus azt akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a rossz – amelynek az ember létrehozója és áldozata – elé állított végső korlát éppen az Isteni Irgalom. Ennek az irgalomnak természetesen része az igazságosság is, ám a világ és az ember történelme során az isteni tervben nem kizárólag az igazságosságé az utolsó szó. Isten mindig el tudja választani a jót a rossztól, s azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére (vö. 1Tim 2,4): Isten a szeretet (1Jn 4,8). A Fausztina nővér előtt megjelent megfeszített és feltámadt Krisztus eme igazság legfőbb kinyilatkoztatása.” (Az irgalom misztériuma. In: II. János Pál: Emlékezet és azonosság, Budapest, 2005, 58–62.)

Különös egybeesések

Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét csak húsvét második vasárnapján került sor.

Ekkor hirdette ki a pápa a világ számára az Isteni Irgalmasság ünnepét is, e szavakkal: „Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” És a szentatya hozzátette, ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe.

„Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” (Napló 570)„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…” (Napló 699)

II. János Pál pápa, az Isteni Irgalmasság üzenetének fáradhatatlan hirdetője volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott.

„Minthogy pedig az ima az egyetlen fegyver, amelyet a pápa használ, egy utolsó kérdést teszek fel neki, amelyben sok másik is benne foglaltatik, és amelyik e párbeszéd legrövidebb válaszát kapja. Azt kérdezem tőle, hogy milyen imát mond a világért? Ezt feleli: „Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért.” („Ne féljetek!” – André Frossard és II. János Pál pápa párbeszéde, Bpest, 1986, 199.)

És a szentatya életével, pápaságával, betegségével és halálával is tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála időpontja – 2005. április 2., az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliája – által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert.

A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az Isteni Irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd szentté Ferenc pápa 2014-ben.

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Napló 1146)

Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Veni Sancte Spiritus

„Ahol viszont ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben” – mondja az Úr –, én ott vagyok köztetek. Szentlelkemet küldöm nektek, aki segíteni fog nektek mindenben.

Ezért is hívjuk évszázadok óta a tanévnyitó szentmisét Veni Sancte – misének. Ebben a tanévben szeptember 1-én a 9 órás és a 11 órás szentmisén hívjuk a Lelket!

A gyermekek hozhatnak magukkal egy tanszert (pl.: egy ceruza vagy toll), amit a mise végén András atya megáld!

Szeretettel várjuk a családokat!