Kerepes kategória bejegyzései

A kerepesi plébániához kapcsolódó írások.

Ügyintézések rendje Kerepesen

Kedves Testvérek

2020.december 31-ig az egyházi ügyintézések rendje az alábbiak szerint alakul a kerepesi egyházközségben

Temetés, szentmise szándék, keresztelő, egyházi hozzájárulás és haldoklóhoz személyes kimenetel ügyében Frajna András ny.plébános atyát szíveskedjenek keresni az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06-28/560-370. E-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu

Esküvő és privát megbeszélések ügyében pedig Pető Gábor plébános atyát keressék az alábbi időszakokban illetve elérhetőségeken: Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken a reggeli szentmisék után személyesen, vagy csütörtök kivételével hétköznap 9 – 17 óra között az alábbi telefonszámon: Tel.: 06 30 724 3713 (üzenetrögzítős). E-mail: peto.gabor@vaciegyhazmegye.hu

“Ahol a Jóisten becsuk egy ablakot, ott kinyit egy ajtót”

Egy korszak lezárult, egy új pedig kezdődik.

2020. július 23-án a rendes hétköznapi esti szentmise keretében (vasárnapi misét meghazudtoló létszámmal) köszöntötte egyházközségünk Frajna András plébános atyát nyugállományba vonulása alkalmából. Bár legnagyobb örömünkre nyugdíjasként is tovább szolgál közöttünk, életének egy meghatározó időszaka azonban így is lezárul.

57 év papi szolgálat, melyből 19 év Kerepesen!

Hálánk és köszönetünk nagyon nagy irányába, mert úgy szolgált, hogy mellőzte a “személyi kultuszt”. Ahogy a búcsúmisén is hangsúlyozta: ne a pap személye, hanem Krisztus személye álljon a középpontban!

Maradandót alkotott Kerepesen, és sok mindent úgy, hogy szinte észre se vettük, csak eredményével szembesültünk. A szentmisét követően “magához ragadta” a mikrofont Lobmayer Miklós, és egy hálaadó közös énekléssel kezdetét vette a köszöntések sora. Csodálatos énekével és gondolataival Szerekován János művész úr csatlakozott az ünnepi eseményhez. A Kissné Annuska  sorait Iványiné Margitka olvasta fel , melyben tükröződött a feltétlen szeretet, őt követve Hock Gyula tette fel a kérdést: “Mi fér bele 19 évbe?”, majd Sík Sándor “Az acélember” c. versét hívta segítségül a hivatásban való helytállás kifejezésére.

A köszöntök sora Kerepes város önkormányzatának nevében, Farkas Domonkos alpolgármester úr gondolataival zárult, mely végén az Önkormányzat Díszoklevelét és egy bronz plakettet nyújtott át Frajna András esperes úrnak. András atya érzelmeivel  küszködve mondott köszönetet a megjelenteknek, és megszokott szerénységével arra bíztatta a híveket, hogy továbbra is imáikkal segítsék az Ő munkáját. Az ünnepséget az elmúlt 19 év fényképeiből összeállított vetítés zárta, mely után mindenki hivatalos volt a Forrás Művelődési Házba egy agapéra.

“Urunk, áldásodat kérjük András atyánkra, 19 éves kerepesi és 57 éves papi szolgálatára. Kérjük, tartsd meg őt kegyelmedben és jó egészségben. Aktív szolgálatának utolsó hónapjában fogadd kitartó imáinkat, hogy nyugdíjas plébánosként is sokáig lelki irányítónk lehessen!”

ÁMEN

Pető Gábor atya bemutatkozó sorai

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Pető Gábor római katolikus pap vagyok. Egyházmegyénk püspöke úgy döntött, hogy augusztus 1-től én legyek a kerepesi, a kistarcsai, a nagytarcsai, és a csömöri településekplébánosa. Mivel a papszenteléskor én is engedelmességet fogadtam, ezért igent mondtam püspök atya kérésére.

Néhány szót magamról: 1975-ben születtem, Kartalon nőttem fel, szüleim ma is ott élnek. Édesapám buszsöfőr, édesanyám óvodai dajka volt. Egy testvérem van. Szegeden a piarista gimnáziumban érettségiztem 1995-ben. 2002-ben szenteltek pappá Vácon. Káplánként szolgáltam Taksonyban és Dunaharasztin 2002-tól 2005-ig, Vecsésen 2005-tól 2006-ig. Majd Ausztráliában, azon belül is Melbourne-ben szolgáltam az ottani magyarok és ausztrálok körében mint plébános 2006-tól 2014-ig. 2013-ban felvettem az ausztrál állampolgárságot. 2014-ben visszatértem Magyarországra,majd pár napon belül Kakucs és Inárcs plébánosa lettem. 2017 óta együtt szolgálok Vukovich Márton atyával, aki itt is segítségemre lesz püspök atya döntésének értelmében, mint káplán.

Miért lettem pap? Mert annak idején egyértelművé vált számomra, hogy a Jóisten erre a szolgálatra hív. Még csak nem is kellett belerángatnia ebbe, ugyanis rögtön az elején vonzóvá tette számomra ezt a hivatást, én pedig nagyon örültem már annak is, hogy papnövendék lehettem. Aztán, amikor pappá szenteltek, életem legnagyobb álma vált valóra.Úgy éreztem, hogy „hazaérkeztem”. Mind a mai napig otthon érzem magam hivatásomban. A cölibátust én nem lemondásként élem meg, hanem egyfajta „házasságként” a Szentháromság Egy Istennel. A férjek és a feleségek sem úgy élik meg házasságukat, hogy lemondtak sok-sok nőről/férfiról (miközben azért ez is igaz), hanem úgy, hogy megtalálták az „igazit”, aki mellett boldogok lehetnek. Én is megtaláltam az „igazit”, vagyis a Jóistent, aki mellett igazán boldog lehetek, amennyiben hűséges maradok hozzá. Ezért van a Facebookoldalamon feltüntetve: „kapcsolatban”.

Bárhol is éltem eddig, egy-két hónap után már otthon éreztem magamat. Hiszem, hogy itt is sok a jó szándékú, becsületes ember, ezért biztos vagyok benne, hogy jó pár szép év vár rám Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán, és Csömörön.

11 gyermek járult első szentáldozáshoz 2020. június 21-én Kerepesen


Az évközi 12. vasárnapi szentmise keretében tartották az első szentáldozást 11 gyermek számára. A járványügyi helyzet miatt nem a megszokott időben tudtuk megtartani ezt az ünnepi eseményt. Az ünnepi szentmise “Te Deummal” kezdődött, melyben hálát adtunk az elmúlt tanév kegyelmeiért. A szentmisét több alkalommal a gyerekek verses – énekes előadása “színesítette”.
Ezután a nehéz időszak után nagyon felemelő érzés volt, hogy egy ilyen szép ünneppel tudtunk újra visszatérni templomunkba.

Közlemény!

Kedves Testvérek!

Figyelembe véve az állami ajánlásokat és könnyítéseket, Marton Zsolt
megyéspüspök rendelkezése értelmében, a Váci Egyházmegyében 2020. május 18-tól újra engedélyezett a nyilvános szentmisék és liturgikus 
események megtartása.

Tekintettel a járványhelyzetre egyházközségünkben az alábbi 
rendelkezéseket hozom:

– Nyomatékosan kérem az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt.


– A püspök atya rendelkezése értelmében a többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik. Amennyiben betegség miatt nem tud valaki részt venni személyesen a szentmisén, számára az online szentmise is érvényes.

– A templomba belépéskor a szenteltvíz tartóban elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.

– A templomban is tartsuk be a javasolt 1,5 méteres távolságot, ezért padsoronként maximum 2 fő foglaljon helyet (kivétel az egy háztartásban élők)

– Szentáldozáskor is tartsuk be egymás mögött a távolságot és csak kézben 
áldozzunk!

– Perselyadományaikat hálásan köszönjük, amit továbbra is a szentmiséről távozáskor tudnak a kosárban elhelyezni.

– A szentmisék online közvetítését a korlátozások teljes feloldásáig fenntartjuk a részvételben korlátozott híveink érdekében!

Szentmiserend május hónapban

Hétfőtől – Szombatig:

18:45-19:00 Litánia

19:00 Szentmise

Vasárnap:

9:00 Szentmise

11:00 Szentmise (Szilasliget)

18:45 Litánia

19:00 Szentmise

Frajna András esp.plébános

BATTA GYÖRGY: MAGYAR ZSOLTÁR 2020

Batta György szlovákiai magyar költő, író, műfordító, újságíró, publicista, színműíró, aki a kerepesi Szent Anna templom 100. évfordulójának megünneplése alkalmából vendégünk és szónokunk volt.

Kedves Égi királynőnk, Magyarok nagyasszonya!

Amikor hírül vettem, hogy hatalmas, négy méter magas,kétalakos szobor képében – Te, a győzelmes anya és szent fiad, a kis Jézus megjelentetek a Budai vár Dunára néző falán, olyan hatalmasakat dobbant a szívem, mint soha addig és azóta sem.  

Vajon ez az érzelmi vihar jelezte, hogy neked, azIstenanyának, nemzetünk királynőjének és isteni gyermekének váratlan megjelenése az én életemre is kihat majd? 

Tovább a folytatáshoz

Elhalasztják az Eucharisztikus Kongresszust

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).

A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a családok világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztusában tartják meg.

Forrás: Magyar Kurir

Isteni irgalmasság vasárnapjára

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja 

„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége”

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Fausztina nővér Napló-ja 1146)

Április 19-én ünnepeljük idén az Isteni Irgalmasság vasárnapját

Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért.

„Fausztina nővér (1905-1938) a második világháború előestéjén halt meg. Életének ebben az utolsó időszakában kapta meg az Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatását, s mindazt, amit megélt, leírt a Naplójában. A második világháború túlélői számára Szent Fausztina Naplójának e sorai olybá tűntek, mint az Isteni Irgalomnak egy különleges, XX. század nézőpontjából megírt evangéliuma. A kortársak felfogták üzenetét, mégpedig éppen a második világháború során drámai módon felhalmozódott rossznak és a totalitárius rendszerek kegyetlenségének a tükrében. Mintha Krisztus azt akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a rossz – amelynek az ember létrehozója és áldozata – elé állított végső korlát éppen az Isteni Irgalom. Ennek az irgalomnak természetesen része az igazságosság is, ám a világ és az ember történelme során az isteni tervben nem kizárólag az igazságosságé az utolsó szó. Isten mindig el tudja választani a jót a rossztól, s azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére (vö. 1Tim 2,4): Isten a szeretet (1Jn 4,8). A Fausztina nővér előtt megjelent megfeszített és feltámadt Krisztus eme igazság legfőbb kinyilatkoztatása.” (Az irgalom misztériuma. In: II. János Pál: Emlékezet és azonosság, Budapest, 2005, 58–62.)

Különös egybeesések

Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét csak húsvét második vasárnapján került sor.

Ekkor hirdette ki a pápa a világ számára az Isteni Irgalmasság ünnepét is, e szavakkal: „Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” És a szentatya hozzátette, ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe.

„Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” (Napló 570)„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…” (Napló 699)

II. János Pál pápa, az Isteni Irgalmasság üzenetének fáradhatatlan hirdetője volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott.

„Minthogy pedig az ima az egyetlen fegyver, amelyet a pápa használ, egy utolsó kérdést teszek fel neki, amelyben sok másik is benne foglaltatik, és amelyik e párbeszéd legrövidebb válaszát kapja. Azt kérdezem tőle, hogy milyen imát mond a világért? Ezt feleli: „Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért.” („Ne féljetek!” – André Frossard és II. János Pál pápa párbeszéde, Bpest, 1986, 199.)

És a szentatya életével, pápaságával, betegségével és halálával is tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála időpontja – 2005. április 2., az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliája – által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert.

A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az Isteni Irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd szentté Ferenc pápa 2014-ben.

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Napló 1146)

Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Szentmise közvetítések

A kerepesi – szilasligeti szentmiséket egyelőre 
a YouTube
 -on és facebookon lehet megtekinteni. 

Március 22-én nagyböjt 4. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna TV-n az óbudai Szent József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás.

Március 29-én nagyböjt 5. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna TV-n az óbudai Sarlós Boldogasszony-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Beran Ferenc plébános.

Április 5-én, virágvasárnap szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna TV-n a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kelemen László plébániai kormányzó.

Április 9-én, nagycsütörtökön szentmisét közvetítenek 10 órától a Duna TV-n a győri Nagyboldogasszony-bazilikából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.

Április 12-én, húsvétvasárnap szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna TV-n a budapesti Szent István-bazilika Szent Jobb-kápolnájából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás.
Április 19-én húsvét 2. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna TV-n a budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kampfmüller Sándor kórházlelkész.

Április 26-án húsvét 3. vasárnapi szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna TV-n a budapesti békásmegyer-ófalui Szent József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Szili András plébániai kormányzó.

Március 22-től a Kossuth rádió átveszi a Magyar Katolikus Rádió vasárnap délelőtti (10 óra) miseközvetítését.

Apostol TV Hétfőtől szombatig 8 és 17 órakor, vasárnap 10 és 17 órakor.Nézhető az interneten a www.apostoltv.hu oldalon.

EWTN/Bonum TV Mindennap (magyar nyelven) 8.30: élő közvetítés; 12.00 (ism.), 17.00 (ism.), 20.00 (ism.).
Mindennap (angol nyelven) 14.00: EWTN Daily Mass – élő közvetítés az EWTN központjából, Alabamából (USA).

Megtalálható a nagyobb kábelszolgáltatók csatornakiosztásában és nézhető az interneten a www.katolikus.tv oldalon.

Magyar Katolikus Rádió

Minden hétköznap reggel 7 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor.
Március 22-től a Kossuth rádió átveszi a katolikus rádió vasárnap délelőtti (10 óra) miseközvetítését. 
Hallgatható interneten a www.katolikusradio.hu honlapon.

Mária Rádió

Hétköznap 9, szombaton 18, vasárnap 10 órakor.
Hallgatható az interneten a www.mariaradio.hu oldalon.

* * *

Mivel a jelen helyzet szerint a húsvéti szent három nap ideje alatt is szünetelnek a nyilvános szentmisék, a provincia külön figyelmet fordít a liturgikus események közvetítésére.

A nagycsütörtöki, nagypénteki és nagyszombati szertartásokat az Országúti Ferences Plébániáról közvetítik a rend központi YouTube-csatornáján.

Budapest, Pasaréti Ferences Plébánia
Hétköznap 7.30 és 17.50 órakor, szombaton 17 és 18 órakor.
Vasárnap 7, 8.30, 10, 11.30, 12.30, 16.30, 18 és 19.30 órakor.
A miséket a plébánia Facebook-oldalán és honlapján közvetítik (http://pasaret.ofm.hu/aktualis-hirek).

Forrás: Magyar Kurír