Templom kategória bejegyzései

“Ahol a Jóisten becsuk egy ablakot, ott kinyit egy ajtót”

Egy korszak lezárult, egy új pedig kezdődik.

2020. július 23-án a rendes hétköznapi esti szentmise keretében (vasárnapi misét meghazudtoló létszámmal) köszöntötte egyházközségünk Frajna András plébános atyát nyugállományba vonulása alkalmából. Bár legnagyobb örömünkre nyugdíjasként is tovább szolgál közöttünk, életének egy meghatározó időszaka azonban így is lezárul.

57 év papi szolgálat, melyből 19 év Kerepesen!

Hálánk és köszönetünk nagyon nagy irányába, mert úgy szolgált, hogy mellőzte a “személyi kultuszt”. Ahogy a búcsúmisén is hangsúlyozta: ne a pap személye, hanem Krisztus személye álljon a középpontban!

Maradandót alkotott Kerepesen, és sok mindent úgy, hogy szinte észre se vettük, csak eredményével szembesültünk. A szentmisét követően “magához ragadta” a mikrofont Lobmayer Miklós, és egy hálaadó közös énekléssel kezdetét vette a köszöntések sora. Csodálatos énekével és gondolataival Szerekován János művész úr csatlakozott az ünnepi eseményhez. A Kissné Annuska  sorait Iványiné Margitka olvasta fel , melyben tükröződött a feltétlen szeretet, őt követve Hock Gyula tette fel a kérdést: “Mi fér bele 19 évbe?”, majd Sík Sándor “Az acélember” c. versét hívta segítségül a hivatásban való helytállás kifejezésére.

A köszöntök sora Kerepes város önkormányzatának nevében, Farkas Domonkos alpolgármester úr gondolataival zárult, mely végén az Önkormányzat Díszoklevelét és egy bronz plakettet nyújtott át Frajna András esperes úrnak. András atya érzelmeivel  küszködve mondott köszönetet a megjelenteknek, és megszokott szerénységével arra bíztatta a híveket, hogy továbbra is imáikkal segítsék az Ő munkáját. Az ünnepséget az elmúlt 19 év fényképeiből összeállított vetítés zárta, mely után mindenki hivatalos volt a Forrás Művelődési Házba egy agapéra.

“Urunk, áldásodat kérjük András atyánkra, 19 éves kerepesi és 57 éves papi szolgálatára. Kérjük, tartsd meg őt kegyelmedben és jó egészségben. Aktív szolgálatának utolsó hónapjában fogadd kitartó imáinkat, hogy nyugdíjas plébánosként is sokáig lelki irányítónk lehessen!”

ÁMEN

A plébániánkról jelentjük …

A freskó

A diadalív freskója

Elkészült a templom belső festése. Tarr György restaurátor művész úr tájékoztatta a kedves híveket a munkálatok folyamatáról, a  festéssel kapcsolatos észrevételeiről. Kiemelte a szentély fölötti diadalív szépségét, technikai megoldását, mely Takács István festőművészt, a freskó alkotóját dicséri. Tovább a folytatáshoz