A Szent Család vasárnapja

2019. december 29

„Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet… Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. 
Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.”
(Kol 3,12–21)

       A HÉT LITURGIÁJA:

​KEDD: SZENT I. SZILVESZTER PÁPA EMLÉKNAPJA

SZERDA: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA – ÚJÉV – BÉKE VILÁGNAPJA (PARANCSOLT ÜNNEP)

CSÜTÖRTÖK: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY 

 PÜSPÖKÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓK EMLÉKNAPJA 

PÉNTEK: JÉZUS SZENT NEVÉNEK EMLÉKNAPJA

E L S Ő P É N T E K

SZILVESZTER NAPJÁN, DÉLUTÁN 5 ÓRAKOR LESZ A SZENTMISE ÉS AZ ÉVVÉGI HÁLAADÁS A TEMPLOMBAN.

ÚJÉV NAPJA ÉS VÍZKERESZT NAPJA PARANCSOLT ÜNNEP, EZÉRT VASÁRNAPI SZENTMISEREND LESZ EZEKEN A NAPOKON.

JANUÁR 4-ÉN SZOMBATON FOLYTATÓDNAK A PLÉBÁNIAI HITTANÓRÁK AZ ELSŐÁLDOZÓ- ÉS HALADÓ CSOPORTNAK.  
A BÉRMÁLKOZÁSRA KÉSZÜLŐKNEK JANUÁR 11-ÉN LESZ ÓRÁJUK.

A VÍZKERESZTHEZ KÖZELI NAPOKBAN ÚJ LAKÓHELY 
MEGSZENTELÉSÉRE VAN LEHETŐSÉG. AKI KÉRI, JELENTKEZZEN NÉVVEL ÉS CÍMMEL A SEKRESTYÉBEN!

AZ ELSŐVASÁRNAPI SZENTÓRÁT JÖVŐ VASÁRNAP 
17.00 ÓRAKOR VÉGEZZÜK.

Mindannyian élő hittel és reménységgel imádkozzunk családjaink kegyelmi gazdagodásáért és példamutató életének megvalósításáért.
Ahogy Jézus családját példaképül állítjuk magunk elé, saját családjaink 
számára is kérjük a Szent Család közbenjárását.A SZENTMISÉK RENDJE DECEMBER 29. JANUÁR 5.

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
december 29.

9.00: AZ EGYHÁZKÖZSÉG DECEMBERBEN ELHUNYT HÍVEI:

+Berkó István (Tem.: 12. 02.)

11.00:……………………………………………

18.00: HÁLAADÁS A KAPOTT KEGYELMEKÉRT ÉS A TOVÁBBI KEGYELMEK KÉRÉSE

HÉTFŐ:6.15: HÁLÁBÓL ÉS KÉRÉSÜL SZŰZ MÁRIA KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

SZILVESZTER

KEDD:17.00:ÉVVÉGI HÁLAADÁS

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA, – ÚJÉV 

SZERDA:

9.00: +GAZDAG ISTVÁNNÉ ÁGH ANNA, +SZÜLEI ÉS ÖSSZES  

+HOZZÁTARTOZÓIK

11.00:…………………………………………

18.00:…………………………………………

CSÜTÖRT.18.00: …………………………………………

PÉNTEK: 6.15: +RAPAVI JÓZSEF

SZOMBAT:6.15:…………………………………………

—————————————————————————–————————————————–

KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP 

január 5.​ 

9.00:+BERTA MIHÁLY, NEJE +PECSENYICZKI TERÉZ, LEÁNYUK +ILONA,  ​+SZÜLEIK ÉS ÖSSZES +HOZZÁTARTOZÓ

11.00:……………………………………..

18.00:HÁLAADÁS ÉS ÁLDÁS KÉRÉS A VÁLLALKOZÁSBAN RÉSZTVEVŐKNEK