Évközi 6. Vasárnap

2020. február 16

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: A SZERVITA REND HÉT SZENT ALAPÍTÓJÁNAK EMLÉKNAPJA

​PÉNTEK: DAMIÁNI SZENT PÉTER PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ EMLÉKNAPJA

​SZOMBAT: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSÁNAK ÜNNEPE

A BIBLIA-KÖR TALÁLKOZÓJA FEBRUÁR 23-ÁN 1/2  5 –KOR KEZDŐDIK A PLÉBÁNIÁN.  MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK.

A KÖVETKEZŐ VASÁRNAP ORSZÁGOS GYŰJTÉS LESZ A KATOLIKUS ISKOLÁK JAVÁRA, VALAMINT KÖNYÖRGŐ NAP A VILÁG ÉHEZŐIÉRT.

FEBRUÁR 26-ÁN HAMVAZÓSZERDA, MEGKEZDŐDIK A NAGYBÖJTI IDŐ. E NEGYVEN NAP BŰNBÁNATI IDŐSZAK, AMELY ALKALMAT AD A LEMONDÁSRA, A HITBEN VALÓ ELMÉLYÜLÉSRE ÉS KIENGESZTELŐDÉSRE.

NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN KÖTELEZŐ HÚSTILALOM VAN, AMELY A 14. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT KATOLIKUS HÍVEKRE VONATKOZIK.HAMVAZÓSZERDÁN ÉS NAGYPÉNTEKEN 
SZIGORÚ BÖJT VAN 
ÉS HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS IS. EZEKEN A NAPOKON HÁROMSZOR ÉTKEZHETÜNK, DE CSAK EGYSZER LAKHATUNK JÓL. A KERESZTUTAT HAMVAZÓSZERDÁN ÉS NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN 
DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR VÉGEZZÜK!

MÁRCIUS 1-ÉN 9 ÓRAI SZENTMISE UTÁN SZÜLŐI ÉRTEKEZLET LESZ AZ ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐ GYERMEKEK SZÜLEINEK A TEMPLOMBAN.

MÁRCIUS 1-ÉN 15 ÓRAKOR A KISTARCSAI CSIGAHÁZBAN SZENTMISÉT MUTAT BE MARTON ZSOLT PÜSPÖK ATYA, A KISTARCSAI INTERNÁLÓTÁBORBAN SZENVEDŐKÉRT ÉS AZ ÁLDOZATOKÉRT.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezőikérik a kedves híveket, hogy legyenek vendéglátóik a zarándok érkezőknek, az egész hétre, vagy csak néhány napra. A sekrestyében kérhetnek egy szállásbejelentő lapot. A lapon szereplő internetes oldalon jelentkezzenek a szállásadók legkésőbb március 13-ig. Akiknek nehézséget okoz az internetes jelentkezés, azok a nyomtatott jelentkezési lapot töltsék ki, és hozzák vissza legkésőbb március 1-ig. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő eseménye lesz Európa legnagyobb passiójátéka április 4-én az Arénában. A szervezők 2020 önkéntes szereplő jelentkezését várják az előadásához február 26-ig.Tájékoztató a hirdetőtáblán található.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, szeretnénk az ünnephez méltó liturgikus terítőket és miseruhát készíttetni a templomba. Az anyagi forrás egy része a Rózsafüzér csoportok befizetéseiből történik, valamint a célperselyben március végéig erre a célra gyűjtenénk. Köszönjük a kedves hívek hozzájárulását.


A SZENTMISÉK RENDJE FEBRUÁR 16 FEBRR 23. 

ÉVKÖZI 6VASÁRNAP
február 16.

9.00: +VARGA PÁL 1. ÉVF.

11.00:A CSALÁDI BÉKÉÉRT

18.00: +PAULOVICS KÁROLYNÉ, +FÉRJE ÉS +SZÜLEI

HÉTFŐ:6.15: SUSANNA NŐVÉRÉRT, A SZERETET MISSZIONÁRIUSAI REND SZOLGÁLATÁÉRT

KEDD:6.15: +ROZMÜLLER JÓZSE, FELESÉGE +SZOKOLIK JULIANNA, KÉT +GYERMEKÜK ÉS +SZÜLEIK

SZERDA:6.15: HÁLAADÁSUL 2 ÉLŐ ZSUZSANNA NÉVNAPJÁN

CSÜTÖRT.18.00: +MIHÁLY

PÉNTEK: 6.15: +VOROBEJ GYÖRGY (Tem.: febr. 9.)

SZOMBAT:6.15 ​AZ „IRGALMAS SZŰZ” RÓZSAFÜZÉR (RUSZNYÁKNÉ) CSOPORT ÉLŐ TAGJAI

—————————————————————————–————————————————–

ÉVKÖZI 7VASÁRNAP 

február 23.​ 

9.00: AZ EGYHÁZKÖZSÉG FEBRUÁRBAN ELHUNYT HÍVEI 

+Vorobej György (Tem.: febr. 9.)

+Ökrös János (Tem.: febr. 14.)

+Rózsa Károly (Tem.: febr. 21.)

+Berta István (Tem.: febr. 21.)

+Legéndi József (Tem.: febr. 21.)

11.00: …………………………..

18.00:+KERTÉSZ ISTVÁN 10. ÉVF