Szilasligeti Szent László templom


A Kerepesi Római Katolikus Egyházközség fíliája. 1994­-ben adták át a közadakozásból és közmun­kából épült kápolnát. 2006 óta Szilasligeten is hallható harangszó.

EMLÉKEZTETŐ A SZILASLIGETI KÁPOLNA ÉPÍTÉSÉRŐL

– 1992-ben 10 tagú kuratóriummal – Zalai József villamos mérnök elnökletével, alapítvány jött létre, hogy az önkormányzattól kapott 300 négyszögöles telken kápolna épüljön.  A telket az egykori kántorlakásért kapta cserébe az önkormányzattól az egyházközség.

– Még szeptemberben megkezdődtek a falazások és 2 éven át folytak a munkálatok, ahogy az adományok érkeztek… 

Szilasligeten, a Kiss Ernő u. 21. szám alatt lakó Prágai György,- nem lévén örököse – összes ingó és ingatlan vagyonát végrendeletben a kerepesi egyházközségre hagyta.

– A Prágai Györgytől örökölt széphegyi ingatlant 1,3 millióért sikerült eladni. Az önkormányzat, – Rapavi József polgármester úr idejében,háromszor adott anyagi segítséget, összesen 1,4 millió Forintösszeget.

– Ezenkívül több anyagi támogatás érkezett, pl. a püspök Úrtól, német adományozóktól és természetesen kerepesi és szilasligeti hívektől. Így összesen 8 millió Ft. állt rendelkezésre.

– 1992. aug. 23-án megtörtént az alapkőletétel. 

– A tervrajz ingyenes elkészítője Hertelendy Imre, kistarcsai építészmérnök, a munkálatok levezetője pedig Brédl Félix volt. Összességében 104 fő végzett társadalmi munkát.

– 1994. aug. 7-én délután 4 órakor megtörtént a kápolna felszentelése, melyet Keszthelyi Ferenc megyéspüspök Úr végzett nagy papi segédlettel. Az ünneplést követő 100 fő vendéglátását a Rapavi József polgármester úr fizette.

Önálló közösséggel és számos lelkiségi csoporttal rendelkezik. Rendszeresen tar­tanak, óvodai hitoktatást, vasárnaponként szent­misét, „gitáros, kortárs zenei” miséket, a nagyobb ünnepekhez kapcsolódóan könnyû­ és komolyze­nei koncerteket.

Közösségunkről szóló aktualitásokról az alábbi facebook linken is tájékozódhat: