Bővebben

A Kerepesi Római Katolikus Egyházközség tevékenysége és feladatköre

A katolikus Egyház küldetése szerint hirdeti az evangéliumot, részt vesz a társadalmi életben az emberi alapjogok, az erkölcs, az ifjúság és család védelmében, a közjó szolgálatában. Az Egyházközség tevékenységéhez tartozik a katolikus hívek lelki gondozása, a karitatív szolgálat, istentiszteleti cselekmények végzése, hitoktatás, a szentségek kiszolgáltatása az élet különböző szakaszaiban.


– A kerepesi Szent Anna templom 2012-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Egy különösen szép építésű és díszítőfestésű, boltíves szentéllyel, fából készült szobrokkal rendelkezik, amelyre büszkék lehetünk, A közeljövőben szükséges a templom statikai javítása, teljes belső festése.

– Az új plébánia és közösségi ház építésére már jóváhagyott kiviteli tervvel rendelkezünk, és reményeink szerint 2009-ben megkezdhetjük az építkezést.

– A plébániai irodánk hétköznapokon várja az ügyeiket intézni szándékozó embereket. Elérhetőek vagyunk telefonon, faxon, E-mail-en, olvashatóak vagyunk az interneten.

– Egyházközségi újságunk a „LÉPCSŐK” minden második hónap első vasárnapján jelenik meg 450 példányban. Az egymásról való tudásnak, információk továbbadásának, sőt bizonyos mértékig a katekézisnek és a lelkiéletnek is igen fontos fóruma. Fontos médium a templom előterében található hirdetőtábla is.

– Egyházközségünkben felelősségteljesen működik a 2007 Pünkösdjén megalakult Lelkipásztori,- és Gazdasági Tanács. Képes a plébánost valóban támogatni, és odaadóan dolgozni Egyházközségünk megújulásáért.

A Kerepesi Egyházközség mindenkori felelős vezetője a Püspök által kinevezett plébános.
2001. augusztus 1-től Frajna András esperes.

    2020. augusztus 1-től Pető Gábor plébános

A Kerepesi Egyházközség elérhetősége:
2144 Kerepes, Szabadság út 246

A plébánia bejárata a templom utca felöl van!

2020.december 31-ig az egyházi ügyintézések rendje az alábbiak szerint alakul a kerepesi egyházközségben

Temetés, szentmise szándék, keresztelő, egyházi hozzájárulás és haldoklóhoz személyes kimenetel ügyében Frajna András ny.plébános atyát szíveskedjenek keresni az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06-28/560-370
E-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu

Esküvő és privát megbeszélések ügyében pedig Pető Gábor plébános atyát keressék az alábbi időszakokban illetve elérhetőségeken:

Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken a reggeli szentmisék után személyesen, vagy csütörtök kivételével hétköznap 9 – 17 óra között az alábbi telefonszámon:
Tel.: 06 30 724 3713 (üzenetrögzítős)
E-mail: peto.gabor@vaciegyhazmegye.hu

Egyéb adat

Kerepes 1402-ben már létezett. Templomát Szt. Miklós titulusra szentelték. 1690: néptelen. A tót telepesek a középkori falu mellett kezdtek építkezni. 1702: alapították újra. Grassalkovich kegyúr a templomot 1739: bővítették. 1907: villámcsapás érte, 1910-12: a faluban építették a mai Szt. Anna templomot. Orgonáját (1/10 m/r, op. 1820.)1912: a Rieger gyár építette. Harangjait az első világháború idején elrekvirálták. 1921: 95, 75, 65, 45 cm átmérővel. a Diósgyőri Acélgyár öntötte. Kegyura 1880: a korona. Anyanyelve 1880: szlovák, magyar. 1910: magyar, szlovák, német; 1940: magyar, szlovák, német. – Filiája: Szilasliget.

Plébánosai: Schleret Péter, 1711: Damiani András, 1722: Tichy József, 1734: Kortsek Ignác, 1750: Szkolnikovics János, 1757: Schmidt Gottfried, 1775: Skolnikovics Mihály, 1826: Szeder László, 1851: Paulovics Mihály, 1897: Polákovics Mihály, 1916: Semsey Zoltán, 1919: Lovnyán János, 1927: Kardoss Béla, 1932: Alexy Rezső, 1943: Kálmán Vendel, 1958: Németh Lajos, 1966: Varga József. – 2001.08.01: Frajna András, 2020.08.01: Pető Gábor

Anyakönyvek: 1719 évtől

Lakosság: 1840: 713 rk, 4 ev. 3 ref 5 izr. 1910: 1621 rk. 1 gk. 41 ev. 28 ref. 29 izr. 1940: 3076 rk. 3 gk. 141 ev. 283 ref 37 izr. 1983: 4000 rk. – 1948: 6 tanerős rk. ált. iskola, 300 tanuló.

2001. évi adat: lakosság 8269 fő; 4153 rk. 102 fikat. 972 ref. 144 ev. 9 izr. 78 más felekezet