“Ahol a Jóisten becsuk egy ablakot, ott kinyit egy ajtót”

Egy korszak lezárult, egy új pedig kezdődik.

2020. július 23-án a rendes hétköznapi esti szentmise keretében (vasárnapi misét meghazudtoló létszámmal) köszöntötte egyházközségünk Frajna András plébános atyát nyugállományba vonulása alkalmából. Bár legnagyobb örömünkre nyugdíjasként is tovább szolgál közöttünk, életének egy meghatározó időszaka azonban így is lezárul.

57 év papi szolgálat, melyből 19 év Kerepesen!

Hálánk és köszönetünk nagyon nagy irányába, mert úgy szolgált, hogy mellőzte a “személyi kultuszt”. Ahogy a búcsúmisén is hangsúlyozta: ne a pap személye, hanem Krisztus személye álljon a középpontban!

Maradandót alkotott Kerepesen, és sok mindent úgy, hogy szinte észre se vettük, csak eredményével szembesültünk. A szentmisét követően “magához ragadta” a mikrofont Lobmayer Miklós, és egy hálaadó közös énekléssel kezdetét vette a köszöntések sora. Csodálatos énekével és gondolataival Szerekován János művész úr csatlakozott az ünnepi eseményhez. A Kissné Annuska  sorait Iványiné Margitka olvasta fel , melyben tükröződött a feltétlen szeretet, őt követve Hock Gyula tette fel a kérdést: “Mi fér bele 19 évbe?”, majd Sík Sándor “Az acélember” c. versét hívta segítségül a hivatásban való helytállás kifejezésére.

A köszöntök sora Kerepes város önkormányzatának nevében, Farkas Domonkos alpolgármester úr gondolataival zárult, mely végén az Önkormányzat Díszoklevelét és egy bronz plakettet nyújtott át Frajna András esperes úrnak. András atya érzelmeivel  küszködve mondott köszönetet a megjelenteknek, és megszokott szerénységével arra bíztatta a híveket, hogy továbbra is imáikkal segítsék az Ő munkáját. Az ünnepséget az elmúlt 19 év fényképeiből összeállított vetítés zárta, mely után mindenki hivatalos volt a Forrás Művelődési Házba egy agapéra.

“Urunk, áldásodat kérjük András atyánkra, 19 éves kerepesi és 57 éves papi szolgálatára. Kérjük, tartsd meg őt kegyelmedben és jó egészségben. Aktív szolgálatának utolsó hónapjában fogadd kitartó imáinkat, hogy nyugdíjas plébánosként is sokáig lelki irányítónk lehessen!”

ÁMEN

Évközi 17. vasárnap / Szent Anna napi búcsú

2020. július 26


A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: SZENT CHARBEL MAKHLOUF ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

SZERDA: SZENT MÁRTA EMLÉKNAPJA

CSÜTÖRTÖK: ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ EMLÉKNAPJA

PÉNTEK: LOYOLAI SZENT IGNÁC ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

ELSŐPÉNTEK!

SZOMBAT: LIGUORI SZT. ALFONZ MÁRIA PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ EMLÉKNAPJA

Tovább a folytatáshoz

Évközi 16. vasárnap

2020. július 19


A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: SZENT APOLLINARIS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

KEDD: BRINDISI SZENT LŐRINC ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ EMLÉKNAPJA

SZERDA: SZENT MÁRIA MAGDOLNA EMLÉKNAPJA

CSÜTÖRTÖK: SZENT BRIGITTA SZERZETESNŐ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPE

PÉNTEK: ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA SZŰZ ÉS SZERZETESNŐ EMLÉKNAPJA

SZOMBAT: SZENT JAKAB APOSTOL ÜNNEPE

Tovább a folytatáshoz

Évközi 15. vasárnap

2020. július 12.


A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: SZENT HENRIK EMLÉKNAPJA

KEDD: LELLISI SZENT KAMILL ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

SZERDA: SZENT BONAVENTURA PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ EMLÉKNAPJA

CSÜTÖRTÖK: KÁRMEL-HEGYI BOLDOGASSZONY EMLÉKNAPJA

PÉNTEK: SZENT ZOERÁRD-ANDRÁS ÉS BENEDEK REMETÉK EMLÉKNAPJA

SZOMBAT: SZENT HEDVIG KIRÁLYNŐ EMLÉKNAPJA

Tovább a folytatáshoz

Pető Gábor atya bemutatkozó sorai

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Pető Gábor római katolikus pap vagyok. Egyházmegyénk püspöke úgy döntött, hogy augusztus 1-től én legyek a kerepesi, a kistarcsai, a nagytarcsai, és a csömöri településekplébánosa. Mivel a papszenteléskor én is engedelmességet fogadtam, ezért igent mondtam püspök atya kérésére.

Néhány szót magamról: 1975-ben születtem, Kartalon nőttem fel, szüleim ma is ott élnek. Édesapám buszsöfőr, édesanyám óvodai dajka volt. Egy testvérem van. Szegeden a piarista gimnáziumban érettségiztem 1995-ben. 2002-ben szenteltek pappá Vácon. Káplánként szolgáltam Taksonyban és Dunaharasztin 2002-tól 2005-ig, Vecsésen 2005-tól 2006-ig. Majd Ausztráliában, azon belül is Melbourne-ben szolgáltam az ottani magyarok és ausztrálok körében mint plébános 2006-tól 2014-ig. 2013-ban felvettem az ausztrál állampolgárságot. 2014-ben visszatértem Magyarországra,majd pár napon belül Kakucs és Inárcs plébánosa lettem. 2017 óta együtt szolgálok Vukovich Márton atyával, aki itt is segítségemre lesz püspök atya döntésének értelmében, mint káplán.

Miért lettem pap? Mert annak idején egyértelművé vált számomra, hogy a Jóisten erre a szolgálatra hív. Még csak nem is kellett belerángatnia ebbe, ugyanis rögtön az elején vonzóvá tette számomra ezt a hivatást, én pedig nagyon örültem már annak is, hogy papnövendék lehettem. Aztán, amikor pappá szenteltek, életem legnagyobb álma vált valóra.Úgy éreztem, hogy „hazaérkeztem”. Mind a mai napig otthon érzem magam hivatásomban. A cölibátust én nem lemondásként élem meg, hanem egyfajta „házasságként” a Szentháromság Egy Istennel. A férjek és a feleségek sem úgy élik meg házasságukat, hogy lemondtak sok-sok nőről/férfiról (miközben azért ez is igaz), hanem úgy, hogy megtalálták az „igazit”, aki mellett boldogok lehetnek. Én is megtaláltam az „igazit”, vagyis a Jóistent, aki mellett igazán boldog lehetek, amennyiben hűséges maradok hozzá. Ezért van a Facebookoldalamon feltüntetve: „kapcsolatban”.

Bárhol is éltem eddig, egy-két hónap után már otthon éreztem magamat. Hiszem, hogy itt is sok a jó szándékú, becsületes ember, ezért biztos vagyok benne, hogy jó pár szép év vár rám Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán, és Csömörön.

Évközi 13. vasárnap

2020. június 28


A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK – FŐÜNNEP

KEDD: A RÓMAI EGYHÁZ ELSŐ SZENT VÉRTANÚINAK EMLÉKNAPJA

CSÜTÖRTÖK: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL “SARLÓS BOLDOGASSZONY” ÜNNEPE

PÉNTEK: SZENT TAMÁS APOSTOL ÜNNEPE

​ELSŐPÉNTEK

SZOMBAT: PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET EMLÉKNAPJA

Tovább a folytatáshoz

11 gyermek járult első szentáldozáshoz 2020. június 21-én Kerepesen


Az évközi 12. vasárnapi szentmise keretében tartották az első szentáldozást 11 gyermek számára. A járványügyi helyzet miatt nem a megszokott időben tudtuk megtartani ezt az ünnepi eseményt. Az ünnepi szentmise “Te Deummal” kezdődött, melyben hálát adtunk az elmúlt tanév kegyelmeiért. A szentmisét több alkalommal a gyerekek verses – énekes előadása “színesítette”.
Ezután a nehéz időszak után nagyon felemelő érzés volt, hogy egy ilyen szép ünneppel tudtunk újra visszatérni templomunkba.

Úrnapja

2020. június 14

AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN KÖZTÜNK ÉLŐ JÉZUS KRISZTUS AZ EGYHÁZ LEGNAGYOBB KINCSE.
HÁLÁNKAT,SZERETETÜNKET IMÁINKKAL MUTASSUK MEG!

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN SZERZETESNŐ EMLÉKNAPJA

PÉNTEK: JÉZUS SZENT SZÍVE, – FŐÜNNEP

SZOMBAT: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE – EMLÉKNAP

Tovább a folytatáshoz