Péter bejegyzései

Világméretű szentségimádás

Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz „minden nap, a világ végezetéig”. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.

Június 13-án, Úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk 17.00 – 18.00 óráig a templomban.


A jelenlegi járványügyi helyzetben, ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt!

Legyen ez a világméretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!​​​​

(Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek)

Urunk mennybemenetele

2020. május 24.

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: TISZTELETREMÉLTÓ SZENT BÉDA ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ, ÉS SZENT VII. GERGELY PÁPA EMLÉKNAPJA

KEDD: NÉRI SZENT FÜLÖP ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

SZERDA: CANTERBURYI SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK EMLÉKNAPJA

PÉNTEK: SZENT VI. PÁL PÁPA EMLÉKNAPJA

SZOMBAT: SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Húsvét 6. vasárnapja

2020. május 17.

Ma van a tömegtájékoztatás világnapja. – imáinkban kérjük, hogy szóhoz jusson a „teljes” igazság! – Vegyük észre azt, ami keresztény hitünkkel,meggyőződésünkkel összeegyeztethetetlen!

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: SZENT I. JÁNOS PÁPA ÉS VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

SZERDA: SIENAI SZENT BERNARDIN ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

CSÜTÖRTÖK: MAGELLÁN SZENT KRISTÓF ÁLDOZÓPAP ÉS TÁRSAI, MEXIKÓI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

PÉNTEK: CASCIAI SZENT RITA SZERZETESNŐ EMLÉKNAPJA

SZOMBAT: BOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Közlemény!

Kedves Testvérek!

Figyelembe véve az állami ajánlásokat és könnyítéseket, Marton Zsolt
megyéspüspök rendelkezése értelmében, a Váci Egyházmegyében 2020. május 18-tól újra engedélyezett a nyilvános szentmisék és liturgikus 
események megtartása.

Tekintettel a járványhelyzetre egyházközségünkben az alábbi 
rendelkezéseket hozom:

– Nyomatékosan kérem az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt.


– A püspök atya rendelkezése értelmében a többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik. Amennyiben betegség miatt nem tud valaki részt venni személyesen a szentmisén, számára az online szentmise is érvényes.

– A templomba belépéskor a szenteltvíz tartóban elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.

– A templomban is tartsuk be a javasolt 1,5 méteres távolságot, ezért padsoronként maximum 2 fő foglaljon helyet (kivétel az egy háztartásban élők)

– Szentáldozáskor is tartsuk be egymás mögött a távolságot és csak kézben 
áldozzunk!

– Perselyadományaikat hálásan köszönjük, amit továbbra is a szentmiséről távozáskor tudnak a kosárban elhelyezni.

– A szentmisék online közvetítését a korlátozások teljes feloldásáig fenntartjuk a részvételben korlátozott híveink érdekében!

Szentmiserend május hónapban

Hétfőtől – Szombatig:

18:45-19:00 Litánia

19:00 Szentmise

Vasárnap:

9:00 Szentmise

11:00 Szentmise (Szilasliget)

18:45 Litánia

19:00 Szentmise

Frajna András esp.plébános

Húsvét 4. vasárnapja

2020. május 3.

Isten bőséges áldását kérve, imádságos szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat!

A Szűzanya hónapjában hálával
emlékezzünk meg égi édesanyánkról!

A mai Jó Pásztor vasárnap a papi hivatások világnapja. 
Imádkozzunk a papokért és új papi hivatásokért.

A HÉT LITURGIÁJA:

HÉTFŐ: SZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

CSÜTÖRTÖK: BOLDOG GIZELLA EMLÉKNAPJA

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Nagymarosi ifjúsági találkozó – ONLINE

Május 23-án – ahogy évtizedek óta mindig – ismét benépesült volna a plébániakert a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra érkező fiatalokkal. A koronavírus-járvány miatt azonban ha nem is áthúznunk, de átalakítani kellett terveinket: így arra hívunk benneteket, hogy csatlakozzatok, vegyetek részt az első online Nagymarosi Ifjúsági Találkozón!

A találkozó mottójául a kétségek és reménységek közt utat kereső emmauszi tanítványok szomjas kérését választottuk: „Maradj velünk, Urunk!” (Lk 24,29)

A főelőadást Fábry Kornél atya, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára tartja majd, a szentmise főcelebránsa pedig Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke lesz.

A fakultációk között nem maradnak el az olyan klasszikus nagymarosi programok, mint Kerényi Lajos atya előadása vagy a Kérdezz-felelek, de Varga Kapisztrán ferences atya segítségével szeretnénk reflektálni hitünk fényében arra a rendkívüli helyzetre is, amit a járványveszély miatt mindannyian átélünk. Velünk lesznek egy körkapcsolás segítségével az egyházmegyék püspökei és fiataljai, és ugyanígy megszólalnak olyan magyarok, akik külföldi missziókban, más kontinenseken teljesítenek szolgálatot.

Hívunk benneteket, hogy imádkozzunk együtt a találkozón a betegekért, az őket szolgáló ápolókért, orvosokért, az idősekért, és hogy tetteinkkel enyhítsük a szenvedést és segítsük a járvány megfékezését.Hamarosan olvashatjátok a találkozó honlapján a részletes programot, és itt tesszük majd közzé azt is, hogy milyen módon kapcsolódhattok be a találkozóba.
Május 23-án találkozunk – #haMarosan!